25. července 2023

Alžběta Mášková

Judo

Aktuality

Co jste možná nevěděli o historii juda

Ne všichni vrcholoví sportovci musejí být velcí a silní, pokud jsou dobří v tom, co dělají a mají zápal pro věc. Jigoro Kano (1859–1958), japonský zakladatel juda, byl doslova učebnicovým příkladem takového sportovce.

Celý svůj život se věnoval bojovému umění jiu-jitsu. Kvůli své nevelké síle byl však utlačován vzrostlejšími spolužáky, a tak se po letech studia rozhodl založit si vlastní školu – Kodokan-judo.

V době jeho působení nebylo snadné sehnat učitele bojových sportů, Kanovi se však podařilo během studií vystřídat hned tři mistry. Nejzásadnějším mentorem v jeho životě se stal mistr Masumota Yta, který mu před svou smrtí předal cenné rukopisy o bojových technikách. Po zkombinování znalostí z rukopisů a zkušeností nabitých z jiu-jitsu se Kanovi podařilo vytvořit vlastní bojový systém, který pojmenoval Kodokan-judo. Názvem se chtěl odlišit od tehdy slavného jiu-jitsu.

Kano svůj styl boje založil na menším úsilí a vynaložení téměř minimální síly. Zároveň s pravidly juda stanovil Jigoro Kano i vlastní etiku chování v doju (výukové hale pro bojové sporty), určující chování k učiteli a žákům. Jeho motivací bylo zajistit bezpečí a příjemnou atmosféru při výcviku.

Judo je jedním z nemnoha sportů, u kterých známe nejen autora, ale i rok vzniku. Za oficiální počátek se považuje rok 1882, kdy měl Kano prvních devět žáků. Popularita nového bojového umění ale rychle rostla. Absolutního úspěchu dosáhla Kanova škola po utkání pravdy (Dožó-Džabury), uspořádaném šéfem tokijské policie v roce 1886. V utkání s družstvy jednotlivých tokijských škol zvítězili žáci Kodokanu v jedenácti zápasech z dvanácti. Pouze jeden zápas skončil nerozhodně. Později se judo zapsalo do osnov výuky na základních a středních školách, což z Jigora Kana učinilo významnou osobnost Japonska. Krom funkce ministra školství se stal členem japonského olympijského výboru a prezidentem japonského svazu judo.

Jigoro Kano

Foto: Wikimedia Commons, volné dílo

Na naše území se poprvé dostalo až kolem roku 1907, kdy bylo propagováno profesorem Františkem Smotlachou, který zařídil německou publikaci o judu. Aktuálně Český svaz juda eviduje celkem 46 965 členů.

Po smrti byl Jigoru Kanovi udělen Řád vycházejícího slunce a zároveň byl jako první člověk oceněn 11. danem.

Jak je to s barvami judistických pásků?

Prozkoumejte sportovní kluby na Břeclavsku

Volejbal

FOSFA Lokomotiva Břeclav

Stolní tenis

FOSFA KST LVA

Hokej

FOSFA HC Lvi Břeclav

Judo

FOSFA Judo Břeclav

Atletika

FOSFA LOKOMOTIVA BŘECLAV

Fotbal

FOSFA MSK Břeclav