O projektu

Připravujeme současnou generaci dětí v regionu na budoucnost
Hlavním posláním projektu FOSFA Sport je zvednout děti a mládež z pohovek a motivovat je k aktivitě, pohybu, sportu... Protože ten je samozřejmě velmi prospěšný pro tělo, ale především pozitivně formuje osobnost, když rozvíjí odolnost, týmovou spolupráci a disciplínu, což se pak promítá i do života i mimo sportoviště.
Z dlouhodobého pohledu chceme přispět k přípravě dnešních dětí na budoucnost. A budeme rádi, když jim naše podpora pomůže najít cestu k úspěchu a výjimečnosti nejen na hřišti, ale i v životě…

Foto: FOSFA MSK Břeclav

Jádrem projektu jsou webové stránky, na kterých průběžně zveřejňujeme aktuality týkající se činnosti dětských a mládežnických sportovních oddílů z Břeclavi a okolí, jež tvoří rodinu FOSFA Sport, především ale příběhy našich hrdinů. Těmi jsou jak obzvlášť nadané děti, tak osobnosti z řad trenérů, úspěšných odchovanců našich klubů, ale třeba i obětavých rodičů. Za hrdiny samozřejmě považujeme také výjimečné podporovatele olympijských ideálů. I proto budeme do našich aktivit zapojovat sportovce, kteří reprezentují Česko ve světě. Hrdina je pro nás ale každý, kdo ostatní svými výkony, aktivitami a postoji inspiruje k pohybu. Naším hrdinou tak můžete být i vy!

Foto: FOSFA HC Lvi Břeclav

Značka FOSFA Sport bude spojena i se sérií akcí, které připravujeme pro příští měsíce. Sledujte aktuality na těchto stránkách, případně naše sociální sítě, kde se vše dozvíte s dostatečným předstihem, abyste se mohli přidat či přijít naše sportovní naděje podpořit.

Foto: KST FOSFA LVA

„Chuť zlepšovat se, odolnost, disciplína a schopnost týmové spolupráce jsou trvalé hodnoty. Možná si jejich význam začneme plně uvědomovat až v době, kdy – stejně jako naši sportovci na olympijských hrách – budeme muset čelit novým situacím, výzvám a nečekaným změnám. Abychom z nich vyšli vítězně, je potřeba, aby k nim jednotlivci i týmy přistupovali s odvahou, neskonalým úsilím a touhou uspět.“

Ing. Ivan Baťka
majitel a generální ředitel společnosti FOSFA

Prozkoumejte sportovní kluby na Břeclavsku

Volejbal

FOSFA Lokomotiva Břeclav

Stolní tenis

KST FOSFA LVA

Hokej

FOSFA HC Lvi Břeclav

Judo

Soukromá škola bojových sportů Břeclav

Atletika

LOKOMOTIVA FOSFA BŘECLAV

Fotbal

FOSFA MSK Břeclav