15. prosince 2022

Tiskové zprávy

FOSFA Sport pohledem zástupců zapojených sportovních klubů

Od projektu FOSFA Sport očekáváme především příležitost dát o sobě vědět všem, které atletika zajímá, a možnost propagovat svoje aktivity a své úspěchy. Věříme také, že díky příslušnosti k rodině FOSFA Sport budeme dále růst a přinášet radost z aktivního pohybu více dětem.

Jiří Petrjanoš, atletický oddíl TJ Lokomotiva Břeclav

 

Motto projektu „Být nejlepším“ napovídá, jaká máme do budoucna očekávání. Značka FOSFA Sport by se měla stát etalonem vysoké kvality pro práci s mládeží. A každý zapojený oddíl pak výkladní skříní daného sportu v našem regionu. Zárukou, že tady děti dostanou tu nejlepší péči při nejlepších podmínkách pro sportovní rozvoj v celém okolí.

Peter Šimon, Klub stolního tenisu Lednicko-valtický areál

 

Věřím, že i díky projektu FOSFA Sport bude o břeclavském boxu slyšet víc než dosud. Ne každý totiž asi ví, že i když patříme mezi početně malé kluby, rozhodně se neztrácíme. Osm z našich dvaadvaceti členů boxuje Národní ligu boxu a ve svých řadách dokonce i dva letošní mistry republiky. Nejraději ale budu, pokud naše příběhy inspirují další děti a mládež k pohybu a smysluplnému trávení volného času. Pomohou je tak udržet dál od alkoholu, drog a dalších nástrah, které by na ně čekaly na ulici.

Peter Hlavenka, FOSFA Boxing club Břeclav

 

Očekávám, že nám projekt FOSFA Sport pomůže při propagaci sportu jako zdravého životního stylu v Břeclavi a okolí, tedy že přivede ke sportu co nejvíce dětí a že ty budou sport vnímat jako zajímavou volnočasovou aktivitu. Projekt by měl přispět i k propojení zúčastněných klubů po sportovní i společenské stránce. Věřím, že se můžeme těšit na společné sportovní a společenské akce i na vzájemnou výměnu zkušeností a informací. Stejně tak doufám, že nám projekt FOSFA Sport pomůže při řešení některých provozně-organizačních věcí, které mají všechny kluby společné.

Ivan Rylich, volejbalový oddíl TJ Lokomotiva Fosfa Břeclav

 

Projekt FOSFA Sport je pro břeclavský region nepochybně přínosem. Předání komplexních informací o sportovních klubech z Břeclavi a okolí, jejich činnosti a úspěších veřejnosti je vynikající nápad. Propojení sportů může být v budoucnosti také velmi prospěšné jednotlivým klubům. Jejich vzájemné poznání a přiblížení se může skýtat řadu výhod jako je předání si zkušeností s koučováním a výchovou mladých sportovců. Do budoucna by se mi například líbilo zapojení atletů a jejich trenérů do letní přípravy hokejistů.

Ludvík Meissner, HC Lvi Břeclav

 

Našim primárním cílem je co nejvíce zpropagovat fotbal jakožto nejmasovější sport co nejširší veřejnosti a projekt FOSFA Sport tuto naši vizi naprosto splňuje. Jedná se o jedinečné propojení břeclavských sportovních klubů v rámci informovanosti a popularizace sportu jako takového, se snahou znovu přivést co nejvíce dětí k aktivnímu pohybu.

Tuto počáteční fázi projektu vnímáme jako vstupní bránu do břeclavského sportovního světa s možností maximálně využít co nejvíce sportů v rámci rozhodování dětí, který sport bude pro ně atraktivní.

Velikou výhodou a přidanou hodnotou tohoto díla je možnost se účastnit různých sportovních akcí a projektů, které bychom za normálních okolností nebyli schopni zorganizovat a zabezpečit.

Není mnoho takových lidí, jako je pan Baťka, kteří se snaží toto podporovat a rozvíjet osvětu, že jenom zdravý člověk je budoucností pro nás všechny. Moc si toho vážíme.

Alexandr Hrabal, FOSFA MSK Břeclav

 

Sport je krása, radost a zdraví a to vše nám projekt FOSFA Sport pomáhá naplňovat v našem oddíle juda. Krásu, kterou judo představuje, pomáhá propagovat na veřejnosti. Judo přináší radost dětem i jejich rodinám a díky projektu FOSFA Sport můžeme naši práci zkvalitnit tak, abychom té radosti rozdali co nejvíc. Zdravý člověk je budoucnost naší země a tak se judem snažíme co nejlépe toto zdraví u dětí upevňovat i díky projektu FOSFA Sport. Děkujeme za podporu, kterou projekt přináší, a věříme, že se bude dále rozvíjet.

Michal Kváš, Soukromá Škola Bojových Sportů Břeclav

Prozkoumejte sportovní kluby na Břeclavsku

Volejbal

FOSFA Lokomotiva Břeclav

Stolní tenis

FOSFA KST LVA

Hokej

FOSFA HC Lvi Břeclav

Judo

FOSFA Judo Břeclav

Atletika

FOSFA LOKOMOTIVA BŘECLAV

Fotbal

FOSFA MSK Břeclav