11. července 2024

-fs-

Tiskové zprávy

Fosfa spustila projekt FAIR PLAY

Společnost Fosfa, generální partner Českého olympijského týmu, přistoupila k realizaci projektu FAIR PLAY. Jeho smyslem je nasměrovat pozornost veřejnosti k původním olympijským hodnotám a povzbudit vnímání olympiády jako zdroje inspirace a motivace. Klíčovou součástí projektu je výlet šesti mladých výjimečných sportovců z Břeclavska na letní olympiádu v Paříži.

Kořeny projektu FAIR PLAY je třeba hledat hlouběji v minulosti. Generální ředitel společnosti Fosfa Ivan Baťka si jako někdejší vrcholový sportovec dobře uvědomuje klíčovou roli pohybu pro formování fyzicky i psychicky silné osobnosti, proto již před zhruba deseti lety přistoupil k aktivní podpoře sportovních aktivit dětí a mládeže v regionu, v němž rozvíjí většinu svých podnikatelských aktivit. Vyústěním podpory sportovních klubů z Břeclavi a okolí bylo založení zastřešujícího projektu FOSFA Sport, jehož smyslem je motivovat děti a dospívající k pohybu, podporovat je v touze být nejlepším a překonávat překážky a tím přispět k jejich přípravě na budoucnost. FOSFA Sport mimo jiné vyzdvihuje výjimečné sportovní osobnosti z řad českých olympioniků, stejně jako ze současných i minulých členů šesti klubů, které aktuálně zahrnuje.

Jednou z forem, jak upozornit na kvality zmiňovaných osobností, jsou výroční ceny Nejlepší sportovec roku – FOSFA Sport Awards. A právě při jejich letošním ročníku se zrodila myšlenka projektu FAIR PLAY. „Chtěl jsem využít příležitosti, kterou Fosfa jako generální partner Českého olympijského týmu má, a zprostředkovat jedné výjimečné osobnosti z každého z našich šesti klubů výjimečný zážitek – zájezd na letní olympiádu v Paříži. Úspěšná účast na olympiádě je pro většinu sportovců vrcholem jejich snažení a mým cílem bylo dopřát našim výjimečným sportovcům alespoň něco z atmosféry her. Byl jsem ale nesmírně překvapen, když jsem byl konfrontován s nabízenými podmínkami. Uvědomil jsem si, že komerční zájmy začínají v některých ohledech převažovat nad ideály,“ vysvětluje Ivan Baťka. „Je třeba se vrátit k původním hodnotám, jež byly historicky spojovány se sportem a s olympijským hnutím, zároveň jsou ale klíčové i pro ostatní oblasti lidského konání. Tedy k hodnotám, jako jsou respekt, úcta, disciplína či důvěra, zároveň také výjimečnost a přátelství. A samozřejmě fair play.“

Právě poslední zmiňovaná klíčová hodnota dala název projektu, který Fosfa ve spolupráci se svými partnery v těchto dnech realizuje. Jeho základem je připravovaný výjezd šesti výjimečných břeclavských sportovců na pařížskou olympiádu. Děti stráví ve francouzské metropoli na začátku srpna téměř tři dny, během kterých budou moci sledovat část atletických soutěží a tenisového turnaje, navštíví Olympijskou vesnici a Český dům, kde se setkají s některými olympioniky, a čas budou mít i na seznámení s krásami města nad Seinou. O jejich zážitcích bude veřejnost průběžně informována prostřednictvím sociálních sítí projektu FOSFA Sport (Instagram, Facebook,  TikTok, Youtube) i na jeho webových stránkách. Výprava do srdce olympijského dění bude zároveň příležitostí pro komunikaci již dříve zmíněných hodnot. Každý z členů bude ambasadorem jedné z nich.

Ambasadoři hodnot projektu FOSFA Sport

Respekt: Jakub Šlichta (škola bojových sportů FOSFA Judo Břeclav)

Úcta: Nicolas Malega (fotbalový klub FOSFA MSK Břeclav)

Disciplína: Richard Březovič (atletický oddíl FOSFA Lokomotiva Břeclav)

Důvěra: Veronika Vašíčková (volejbalový oddíl FOSFA Lokomotiva Břeclav)

Výjimečnost: Eliška Kopřivová (klub stolního tenisu FOSFA KST LVA)

Přátelství: Matyáš Černý (hokejový klub FOSFA HC Lvi Břeclav – mládež)

Komunikace proběhne formou dvou televizních spotů vysílaných v České televizi a na TV Prima, dále prostřednictvím živých vstupů do vysílání ČT:D, bannerů v online prostoru, outdoorových nosičů i dalšími cestami. Kampaň FAIR PLAY, jejímž smyslem je šířit olympijské hodnoty a motivovat ke sportu, proběhne jak na lokální, tak na národní úrovni.

Prozkoumejte sportovní kluby na Břeclavsku

Volejbal

FOSFA Lokomotiva Břeclav

Stolní tenis

FOSFA KST LVA

Hokej

FOSFA HC Lvi Břeclav

Judo

FOSFA Judo Břeclav

Atletika

FOSFA LOKOMOTIVA BŘECLAV

Fotbal

FOSFA MSK Břeclav